Korrelationskoefficient

korrelationskoefficient

✔️ Information granskad och uppdaterad i juni 2024 av Eduardo López

Det finns olika ekonomiområden som ansvarar för att empiriskt mäta (uppskattning, förutsägelse och slutledning) dessa samband mellan variabler, detta görs genom tillämpning av statistiska och matematiska metoder som ansvarar för att tillhandahålla värdefullt och användbart innehåll för beslutsfattande. Därefter kommer vi att förklara vad korrelationskoefficienten är och vad den är till för, samt dess betydelse i penningefterfrågemodellen.

HatVad är korrelationskoefficienten? ✨

Korrelationskoefficienten eller även kallad Pearsons korrelationskoefficient är fokuserad på kvantitativa variabler (minsta intervallskala), och hänvisar till ett index som gör det möjligt att analysera graden av kovariation som finns mellan de variabler som är linjärt relaterade. Korrelation i sig refererar till den numeriska form som statistiken kan verifiera genom förhållandet mellan en eller flera variabler, som uppnås genom att mäta beroendets nivå för en variabel av en annan helt oberoende variabel. Enligt statistiken har korrelationskoefficienten en linjär måttkaraktär mellan två slumpmässiga variabler som är kvantitativa. koefficient

HatVad är korrelationskoefficienten för? ✨

Huvudsyftet med korrelationskoefficienten är att mäta korrelationen mellan två variabler. Och bland fördelarna för vilka korrelationskoefficienten sticker ut jämfört med andra former av korrelationsmätning, det är den så kallade kovariansen, glöm inte att resultaten av korrelationskoefficienten är mellan -1 och +1, dess enkelhet är användbar för jämföra olika korrelationer på ett mer direkt och enkelt sätt. Om du analyserar två slumpmässiga variabler X och Y, relaterade till en viss population, kommer relationskoefficienten att uttryckas med Pxy.

Hur tolkas det? ✨

Detta varierar vanligtvis i intervallet [-1,1], Tecknet som därmed fastställer betydelsen av förhållandet och tolkningen av varje resultat tolkas enligt följande:
  • Om r är lika med 1 betyder det att det är en positiv korrelation, där indexet återspeglar det totala beroendet mellan båda två variablerna, detta kallas ett direkt förhållande, där en av variablerna ökar medan den andra ökar i konstant proportion.
  • Om 0 <r <1 betyder det att en positiv korrelation uppträder.
  • Om r = 0 finns det inget linjärt förhållande, även om detta inte betyder att variablerna är oberoende, eftersom det kan finnas icke-linjära relationer mellan båda variablerna.
  • Om -1 <r <0 indikerar att det finns en negativ korrelation.
  • Om r = - 1 indikerar en perfekt negativ korrelation och ett totalt beroende mellan båda variablerna är detta känt som ett omvänt förhållande. Det inträffar när en variabel ökar, medan den andra istället minskar i proportion.
Korrelationen återspeglar måttet på samband mellan variabler, så om det används i sannolikhet och statistik, korrelationen låter dig veta exakt styrkan och riktningen för det linjära förhållandet som uppstår mellan två eller flera slumpmässiga variabler. koefficient  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *