Repulse - Indikator

✔️ Information granskad och uppdaterad i juni 2024 av Eduardo López

För att börja prata om Repulse -indikatorn är det först nödvändigt att veta vad en handelsindikator är. Indikatorer är grundläggande verktyg för att bättre förstå teknisk analys, eftersom det är matematiska beräkningar som representeras av ett diagram med prisklasser.

Dess huvudsakliga funktion är att hjälpa handlare att identifiera de signaler och trender som händer på finansmarknaden. Handelsindikatorer anses vara viktiga material för att bestämma utvecklingen och priset som du vill veta och på så sätt fatta beslut på ett mer livskraftigt sätt.

En mängd olika typer av handelsindikatorer finns idag, handlare måste använda sin kunskap och risktolerans när de väljer dem för sina strategier. Därefter kommer vi att berätta allt om Repulsa -indikatorn: dess definition, vad den är till för och vad det är för tolkning.

✨ Definition av Repulsa -indikatorn

Avstötningsindikatorn mäter och symboliserar det hausseartade och baisseartade momentum som finns i varje ljus på diagrammet i form av en kurva.. Det är en kompletterande indikator som inte har något värde i sig. Dess funktion är att jämföra den med prisutvecklingen.

Sin embargo, det är inte relaterat till utvecklingen av citaten som är fallet med en MACD, en RSI eller en stokastisk. Vad indikatorn bidrar med är mycket viktig ytterligare information om näringsidkarnas känslor och förtroende för prisutvecklingen.

slå tillbaka

✨ Vad är Repulsa för?

Avstötningsindikatorn används för att bestämma känslor. När det trender upp skulle det återspegla alltmer positivt hausseartat sentiment, och när det trender nedåt skulle det återspegla alltmer negativt baissestämning på den underliggande marknaden.

Dessutom, denna indikator kan användas för att bestämma en mycket stark trendförändring genom att lägga över tidsindikatorer från olika tidsramar. När avstötningsindikatorn för kortare period korsar den långsammare och längre avstötningsindikatorn kan detta indikera en stark riktningsrörelse.

Vad är din tolkning?

Traders anser generellt att det är en bra metod att visa avvisningsindikatorn (1) på samma diagram för att undersöka trenden på mycket kort sikt, avstötningen (5) på kort sikt och avstötningen (15) på medellång sikt. .

Ett exempel är att i ett 1 '-diagram kan trendens hälsa observeras synkroniserat under 1, 5 och 15 minuter.

Avstötningsindikatorn ger mycket bra signaler när den saktar ner till 15, backar vid 5 och avviker med 1 när den nuvarande trenden accelererar till horisontellt stöd eller motstånd.

Dessa signaler visar sig vara mycket starka när de är associerade med divergerande cyklerindikator och en avslöjande volymökning. Av denna anledning blir framgångsgraden mycket hög om priserna och de ovannämnda signalerna lämnar en trendkanal i riktning mot trenden.

slå tillbaka

 

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *