Lutning av linjär regression - indikator

✔️ Information granskad och uppdaterad i juni 2024 av Eduardo López

Handel är en ny investeringsmetod, som har blivit mycket populär genom åren. Tack vare tekniska framsteg finns det indikatorer som den linjära regressionens lutning som hjälper oss med våra handelsstrategier.

Tekniska indikatorer är komplement som du lägger till i ett handelsdiagram och som ger dig ytterligare hjälp för att få en viss typ av fördelar statistik i vår verksamhet. De klassificeras i olika grupper beroende på deras syfte.

Handlare använder vanligtvis en kombination av flera indikatorer för att öppna en handel. I denna artikel kommer vi att prata om den väntande indikatorn för linjär regression. En indikator med en lite mer komplex struktur, men inget svårt att förstå.

✨ Definition av indikatorn för linjär regressionslutning

Denna indikator utvecklades av Tushar Chande och Stanley Kroll. Su Syftet är att mäta variationen av de förväntade slutkurserna per tidsenhet, per dag eller per session för att avgöra om den nuvarande trenden är hausseartad eller baisseartad.

Den har två fördelar: den första är att den beräknas på slutkurser istället för på genomsnittspriser, och den drabbas inte av förseningar vid utjämning av trender. Det andra är möjligheten att införliva prisförutsägelsemått, vilket möjliggör en viss förhöjning av priserna.

lutningen för linjär regression

Vad är det till för?

Denna indikator används ofta i kombination med R -rutan för att mäta trendens styrka, eftersom lutningen för den linjära regressionen ger information om riktningen för priserna att stiga eller sjunka och R -rutan indikerar om denna trend kommer att fortsätta eller om förändringar förväntas.

På detta sätt, när lutningen för den linjära regressionen är positiv (över nollvärdet) eller negativt (under nollvärdet), kommer ögonblicket för att köpa och sälja att indikeras av R -kvadratsignalerna vid olika tidsperioder.

Ow Hur fungerar lutningen för linjär regression?        

Denna indikator använder tidigare resultat för att förutse prissvängningar. Det vill säga, det är en oscillator som jämnar ut informationen på ett diagram med ett rörligt medelvärde för en given period och skapar regressionslinjer i slutet av varje stapel, med hjälp av en given period.

Handelsoperatörer använder ofta denna indikator för att definiera trendens riktning och dess styrka. På plattformarna har dessa indikatorer mer avancerade inställningar, till exempel kan handlare ändra perioden.

Normalt gäller att ju längre indikatorperioden är, desto viktigare är måttet. Allt beror på den strategi som operatören vill utföra.

lutningen för linjär regression

✨ Hur tolkas det?

Om indikatorn är över nollnivån observeras en uppåtgående trend. Tvärtom, om indikatorn är under noll, observeras en nedåtgående trend. Ju högre indikator desto viktigare blir trenden.

Av denna anledning är det lämpligt att använda R -kvadratindikatorn för att bekräfta trenden.

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *