Bitcoin gruvdrift: stor försäljning av produktionen från börsnoterade gruvarbetare 2022

Bryta kryptovalutor

✔️ Information granskad och uppdaterad i juni 2024 av Reliable Forex Brokers

Börshandlade bitcoingruvarbetare har sålt huvuddelen av de mynt de har brutit under 2022, vilket har väckt debatt om huruvida dessa försäljningar har bidragit till bitcoins prisnedgång. 

Enligt Tom Dunleavy, analytiker på blockchain-forskningsföretaget Messari, bryts cirka 40 % av bitcoin som Core Scientific, Riot, Bitfarms, Cleans Park, Marathon, Hut8, HIVE, Iris Energy, Argo och Bit Digital från januari till november 2022. har sålts. 

Gruvbolagens reserver har minskat i synnerhet under november, på grund av krisen i kryptovalutabranschen, efter FTX:s konkurs. Dunleavy tror att denna ständiga försäljning av bitcoin av gruvarbetare pressar myntets pris nedåt, medan andra industrikommentatorer som tidigare BitMEX-vd Arthur Hayes anser att detta försäljningstryck är försumbart. 

Gruvverksreserver har stigit något i december och gruvarbetarsituationen ser ut att stabiliseras, enligt kryptovalutaanalytiker IT Tech.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *