Glidande medelvärde - indikator

✔️ Information granskad och uppdaterad i juni 2024 av Eduardo López

För att uppnå dina handelsmål är det viktigt att du tar hänsyn till alla verktyg som du kan använda för att slutföra dina strategier, en av dessa är indikatorer som glidande medelvärde.

Tekniska indikatorer är tillägg som du kan lägga till i dina diagram som ger en viss fördel i en handel. Genom matematiska formler erbjuder de dig en bättre överblick för att analysera dina strategier.

De flesta indikatorerna liknar varandra, men var och en har olika funktioner. Vanligtvis använder handlare flera indikatorer för att kunna göra en bättre analys. Vårt råd är att du använder minst en av varje typ.

I den här artikeln kommer vi att berätta lite mer om denna indikator, en av de mest populära börsindikatorerna bland handlare.

Glidande medelvärde

✨ Definition av glidande medelvärdesindikator

Denna indikator är ett sätt att kunna rita dagspris under en viss tid. Det är mycket användbart som trendindikator, eftersom det använder det dagliga slutkursen för ett aktie som en datapunkt. Sedan måste den genomsnittas över en viss period.

Nu är allt enklare eftersom modern grafikprogramvara kan göra det. I takt med att nya kurspoäng plottas på ett aktiediagram ändras det senare antalet i rörligt genomsnitt. Detta kommer att få trendlinjen att röra sig.

Kortsiktiga rörliga medelvärden ligger närmare det sista priset än långsiktiga glidande medelvärden. Handlare är mer säkra på det värde som långsiktiga glidande medelvärden visar.

Vad är det till för?

Det är en oumbärlig aktieindikator, eftersom den ofta används bland de mer tekniska handlare. De hjälper till att kartlägga prisåtgärder på ett mycket enkelt sätt, vilket visar sig vara ganska användbart när det handlar om aktier med hög volatilitet.

✨ Typer av glidande medelvärden

De typer av glidande medelvärden som används mest av handlare är:

  • Enkelt: behandla alla datapunkter som lika.
  • Exponentiell: De ger större vikt åt de senaste datapunkterna.
  • Viktat: De fokuserar mer på senaste data, men mer jämnt.

✨ Hur beräknas det glidande genomsnittet?

Den enkla är baserad på "n" dagar:

MMS = (C (t) + C (t-1) +… + C (t-n + 1)) / n. där 'C (t)' är priset vid slutet av dagen t.

Det vägda glidande genomsnittet beräknas enligt följande:

MMP = (P1 x Ct + P2 x C (t-1) +… + Pn x C (tn)) / (P1 + P2 +… + Pn), där 'P1' är vikten och C (t) priset på datumet 't'.

Slutligen är det exponentiella glidande genomsnittet ett viktat glidande medelvärde.

(CloseDay * exponential) + (Moving average of the day before * (100-% exponential))

Glidande medelvärde

✨ Hur tolkas det?

När ett kort glidande medelvärde går över ett långt glidande medelvärde anses trenden vara hausseartad. Tvärtom, när det korta genomsnittet går under ett långt glidande medelvärde, anses trenden vara baisse. Du kan bara använda ett genomsnitt som intervenerar i korsningarna med instrumentets pris.

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *