Negativt volymindex

✔️ Information granskad och uppdaterad i juni 2024 av Eduardo López

En bra investerare vet att tiden för att köpa är när volymer och marknader går ner, inte upp. Det är därför det negativa volymindexet är en av de mest använda indikatorerna av investerings- och handelsexperter.

HatVad är det negativa volymindexet?

Denna tekniska indikator är ansvarig för att relatera beteendet hos både volymer och priser. Detta för att ge oss en klar glimt av en potentiell prisnedgång som sammanfaller med minskningen av transaktionsvolymer.

På så sätt kan vi fatta bättre ekonomiska beslut genom att se när prisutvecklingen går ner och därmed kunna få bättre investeringspriser. Vi brukar hitta denna indikator på vissa plattformar, eftersom den inte är lika vanlig som andra index, men om vi hittar den kan den vara mycket användbar.

negativ volymindex

➡✨ Hur beräknas det?

Beräkningen av denna indikator görs från användning av olika datatill exempel dagens priser, dagen före, volymerna för dagen, bland annat. När vi fått denna information, en matematisk beräkning görs som hjälper till att bestämma NVI eller negativt volymindex.

negativ volymindex

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *