Styrkaindex - Indikator

✔️ Information granskad och uppdaterad i maj 2024 av Eduardo López

Det finns många typer av indikatorer, var och en med olika syften, såsom styrkaindex. Vissa används för att förutsäga i vilken riktning priset är på väg, andra identifierar stora möjligheter att köpa och sälja eller helt enkelt veta hur marknaden går.
De flesta framgångsrika kryptovalutahandlare förlitar sig mer på teknisk och finansiell kunskap än tur. Om du vill börja handla måste du i detalj känna till de indikatorer som finns på kryptovalutamarknaden.

✨➡ Definition av kraftindex

Force Index (FI) är också en indikator skapad av Alexander Elder.
Det mäter styrkan hos köpare (tjurar) och säljare (björnar) på en trendmarknad och baseras på pris, riktning och handelsvolym. För äldre var dessa tre element av yttersta vikt för prisrörelsen.
Denna indikator kan bekräfta en trend, identifiera lämpliga korrigeringar och till och med förutse reverseringar.
index

Hat Vad är hållfasthetsindex för?

Styrkeindexet är en av de mest använda tekniska indikatorerna i analysen av finansmarknaderna. Dessutom kombinerar denna indikator både pris och volym i ett värde som gör det lätt att läsa och tolka.
Styrkan intensitet beror på handelsvolymen. När indikatorn når en ny topp har den senaste upptrenden en stor chans att kunna fortsätta. Å andra sidan, när indikatorn når ett nytt lågt, har nedtrenden en stor chans att fortsätta. Det beror på att säljare är starkare.

OwHur uppnås hållfasthetsindex?

För att erhålla hållfasthetsindex beräknas det först genom att subtrahera slutet av föregående period från slutet av den aktuella perioden och multiplicera resultatet med volymen för den aktuella perioden.
Om slutet av den aktuella perioden är högre än föregående period måste indikatorns värde vara positivt.
Å andra sidan, om slutet av den aktuella perioden är mindre än slutet av den föregående perioden, måste indikatorn vara negativ. Indikatorns styrka bestäms av förändringen i pris eller volym.
Normalt visas detta index på diagram som ett histogram med en rad i mitten som är noll. En tjurmarknad bör producera ett positivt kraftindex och en björnmarknad ett negativt kraftindex. Det kan också finnas en marknad utan en definierad trend, som producerar ett index som ligger vid eller nära mittlinjen.

✨➡ Skäl att använda den

Ett positivt kraftindex indikerar köparens dominans, och tvärtom visar ett negativt säljarnas överlägsenhet.
Så det är värt att se vilka resultat som denna indikator kan visa oss. Även om det visar bättre resultat när det tillämpas på volatila marknader.
index

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *