Fraktaldimensionsindex - indikator

✔️ Information granskad och uppdaterad i juni 2024 av Eduardo López

Innan vi börjar prata om Fractal Dimension -indikatorn är det nödvändigt att klargöra vad en handelsindikator är och vad den är till för. Tekniska indikatorer är matematiska verktyg som är grafiskt ritade som mönster på handelsdiagram.

Dessa indikatorer analyserar öppningskurs, slutkurs, hög, låg och volym. Det finns mer än tio typer av indikatorer, och de kan användas av alla med handelskunskaper.

Det finns också fall av operatörer som använder kombinationer av indikatorer för att kunna ha en bättre analys och därmed fatta bättre beslut när de investerar.. Så nu när du vet lite mer om vad indikatorer gör, kommer vi att visa dig vilken funktion Fractal Dimension Index -indikatorn har. En av indikatorerna som kan vara svårare att förstå men som kan hjälpa handlare.

➡ Definition av Fractal Dimension Index -indikatorn✨

Denna indikator är baserad på grafens form för att avgöra om den har en hög grad av trend eller slumpmässighet. Den mäter fraktaldimensionen på marknaden genom att analysera storleksintervall och dess värde ligger mellan 1 och 2.

Dess främsta mål är att avgöra om det finns en marknadstrend eller om den förblir inom ett fluktuationsband. Det tillåter inte att definiera trendens riktning.

fraktal dimension

Hat Vad är fraktaldimensionsindex för? ✨

Denna indikator är användbar när du måste bestämma volatiliteten på marknaden, sedan indikerar oss maximalt att det finns en period med hög slumpmässighet och att det är troligt att kursen kan förändras och starta en trend.

➡Hur får du Fractal Dimension Index? ✨

Det finns många metoder för att erhålla fraktaldimensionen, men den vanligaste är att utvärdera volymen och ytan i rymden där uppsättningen ligger.

Beräkningen kan utföras med Hurst -exponenten eller med celldimensionsmetoden.

Hurst -exponenten bestäms utifrån antagandet. Även om en av nackdelarna med denna metod är att en stor mängd data krävs för att få en tillförlitlig uppskattning av denna exponent, och om inte, kan resultaten vara felaktiga.

Hur tolkas det? ✨

Indikatorn är mellan 1 och 2, där 1 är det maximala värdet och 2 är det maximala grovhetsvärdet.

Värden under 1.5 innebär att prisserierna är ihållande och att marknaden trender.

Tvärtom betyder ett värde över 1.5 att marknaden rör sig i ett fluktuationsintervall och agerar slumpmässigt.

När indikatorn överstiger värdet 1.5 anses det vara en bra tid att börja ta de senaste aktuella topparna och dalarna som en referens och positionera dig för att köpa eller sälja snabbt när dessa värden har överskridit.

Skäl att använda den ✨

Två av anledningarna till att använda denna indikator är att den hjälper till att avgöra när tidsseriens egenskaper ändras och prognosen som finns i en tidsserie.

fraktal dimension

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *