Typiskt fel - Indikator

✔️ Information granskad och uppdaterad i maj 2024 av Eduardo López

Indikatorer som standardfelet är en viktig punkt för att lära sig om handel, särskilt eftersom de är viktiga för att bättre förstå hur teknisk analys fungerar. För närvarande kan du hitta mer än tio typer av handelsindikatorer.

Det är viktigt att operatörer, förutom att använda indikatorerna som ett verktyg, också utnyttjar sin kunskap och tålamod till den risk som kan finnas. Indikatorerna förutom att de är populära för sina beräkningar hjälper också till att identifiera trender och signaler som händer på finansmarknaden.

Därefter kommer vi att visa dig allt du behöver veta om en av de mest populära indikatorerna bland handlare. Det typiska felet eller standardfelet mäter skillnaderna mellan realpriser och jämviktskurvan.

✨ Definition av den typiska felindikatorn

Det typiska eller standardfelet mäter hur mycket priser har avvikit från en linjär regressionslinje för samma period. Ju större standardfel, desto större avvikelse av priser på en linjär regressionslinje under den perioden. Däremot, ju mindre standardfelet är, desto närmare kommer priserna att vara den linjära regressionslinjen.

Om alla slutkurser var lika med motsvarande värden för den linjära regressionslinjen, då skulle standardfelet vara noll.

typiskt fel

✨ Vad är det typiska felet för?

Standardfelindikatorn berättar inte bara vad som är storleken på det slumpmässiga felet som har gjorts, det också visar den sannolika precisionen som kan uppnås när man använder en provstatistik för att uppskatta en positionsparameter. I statistiken tjänar det typiska eller standardfelet till att visa ett konfidensintervall med avseende på tillförlitligheten hos beräkningarna som gjordes i ett urval. Med andra ord, hjälper till att bestämma den uppskattningsgrad som ett prov kan skilja sig åt med avseende på populationsparametern.

✨ Hur får du det vanliga felet?

Denna indikator är en lite mer komplicerad statistisk beräkning att göra. Metoden med minst kvadraters passform används för att dra en trendlinje till data genom att minimera avståndet som finns mellan priset och den linjära regressionstrendlinjen.

Denna metod används för att hitta en uppskattning av priset för nästa period. Standard- eller typfelindikatorn returnerar den statistiska skillnaden mellan uppskattningen och det faktiska priset.

✨ Hur tolkas det?

När priserna närmar sig den linjära regressionslinjen betyder det att trenden representeras tillfredsställande, och när den inte närmar sig betyder det osäkerhet i trenden.

Det vill säga, ju större felet är, desto mindre tillförlitlig kommer trenden att vara eftersom priserna sprider sig långt från den linjära regressionslinjen. Tvärtom, ju mindre felet är, desto mer tillförlitlig kommer trenden att vara eftersom priserna samlas runt linjen.

Denna indikator kombineras vanligtvis med R -indikatorn2 för att bättre tolka de förändringar som finns i en trend. När båda indikatorerna är på motsatta nivåer för att konvergera, förväntas en förändring av trenden.

typiskt fel

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *