CCI-avvikelser

CCI-avvikelser

✔️ Information granskad och uppdaterad i maj 2024 av Eduardo López

Tekniska indikatorer som CCI är ett av de grundläggande verktygen vid analys av aktiemarknaden, eftersom de gör det möjligt för oss att studera den framtida utvecklingen av priserna på en finansiell tillgång. Med detta kan vi bättre tolka om priserna på en tillgång är i en överköpt eller översåld situation, och detta för att fatta ett bättre beslut vid investering.

Därefter lär du dig mer om en av de mest mångsidiga indikatorerna när det gäller att identifiera nya trender. Bli expert genom att implementera analysverktyg för att kunna fatta mer exakta och effektiva beslut.

Vad är CCI?

Donald Lambert var ansvarig för att utveckla Commodity Channel Index (CCI), som är en populär indikator som används för att identifiera nya trender på marknaden. eller varna för eventuella extrema förhållanden. Lambert utvecklade ursprungligen denna indikator för att identifiera vissa vändningar eller cykliska förändringar i råvarupriserna, men den kan också användas i analysen av aktieindex som valutapar, aktier och andra finansiella tillgångar.

Sammanfattningsvis ansvarar CCI för att mäta den aktuella prisnivån enligt den genomsnittliga prisnivån under en viss tidsperiod.. Denna indikator är relativt hög när marknadspriserna ligger långt över deras genomsnitt och den är relativt låg när priserna ligger långt under deras genomsnitt. Så CCI kan implementeras för att identifiera överköpta och översålda villkor.

CCI

Hur beräknas det?

Normalt, för att exemplifiera formeln, används vanligtvis 20 perioder som standardvärde, men du kan använda alla andra. Antalet CCI-perioder används också för att beräkna det enkla glidande genomsnittet och den genomsnittliga avvikelsen.

Formeln är:
CCI = (Typiskt pris - Enkelt glidande medelvärde på 20 perioder av det typiska priset) / (0.015 x Genomsnittlig avvikelse)
Var:
Typiskt pris (TP) = (minimipris + slutpris) / 3
Konstant = 0.015

För att beräkna medelavvikelsen kan du följa följande fyra steg:

  1. Få genomsnittet av det typiska priset för de 20 senaste perioderna av det typiska priset enligt varje period.
  2. Beräkna det absoluta värdet för sådana tal.
  3. Lägg till de absoluta värdena.
  4. Dela totalen med antalet perioder.

Varför ska du använda denna indikator?

  • CCI betraktas som en otroligt mångsidig momentumindikator, som kan användas för att identifiera potentiella trendåterfall eller överköpta och översålda förhållanden.
  • Indikatorn kan komma in i en överköpt eller översåld zon när den når ett relativt extremt värde. Vilket ofta beror på egenskaperna hos den finansiella tillgång som analyseras.
  • Oavsett hur CCI används, bör experter använda den i kombination med andra indikatorer och marknadsanalysverktyg.
  • Andra oscillatorer som OBV eller Ackumulation / Distribution Line kan tillföra värde till signalerna som genereras som ett resultat av CCI.
  • När CCI passerar tröskeln mellan 0 och 100 kan trendändringar identifieras.
CCI

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *