Typisk avvikelse

✔️ Information granskad och uppdaterad i juni 2024 av Eduardo López

Även om många av oss inte gillar tanken att behöva använda statistik och matematik, kan vi genom dem utföra beräkningar av stort värde när vi fattar beslut. Ett perfekt exempel finns i standardavvikelsen, en av de mest använda statistiska indikatorerna.

Här kommer vi att berätta allt du behöver veta och hur du ska tillämpa det på finansvärlden. Bäst av allt kommer vi att göra det väldigt enkelt.

DefinitionDefinitionen av standardavvikelse✨

Vi kan definiera standardavvikelsen som en indikator som låter dig se hur spridd en viss variabel är. Enligt matematiska föreskrifter är standard- eller typavvikelsen alltid lika med eller större än noll, det finns ingen avvikelse som är mindre.

I statistikvärlden tillåter standardavvikelsen oss att veta hur flyktig och spridd studien genomfördes. Således kan vi säkerställa beräkningarna och urvalets förtroende samt avslöja om det är tillförlitligt och användbart för studien i fråga.

typisk avvikelse

Vad är standardavvikelsen för? ✨

Även om det kan vara lite komplicerat att förstå, standardavvikelsen är mycket viktig, eftersom den gör det möjligt för oss att förstå spridningen av data. Och det är att mycket utspridda data kan vara värdelösa, till exempel för en studie eller mycket olika som påverkar slutsatserna.

En annan användning av standardavvikelsen är att använda den som ett sätt att skapa ett referensvärde som gör att vi kan uppskatta hur mycket analysen kommer att variera. Det är värt att komma ihåg att ju mer spridda data, desto större standardavvikelse och desto mer komplex är det att dra exakta slutsatser.

OwHur erhålls det? ✨

Det kortaste sättet att beräkna standardavvikelsen är att göra det som om det vore ett medelvärde, det vill säga att ta värdena på avvikelserna och därmed göra en beräkning av medelvärdet, vilket skulle vara standardavvikelsen.

Ett annat alternativ är att använda matematiska formler. Den första är genom att kvadrera avvikelsesdata för att dela den med den totala avvikelsen för att få sin kvadratrot. Även om det enklaste sättet är det första, ta alla avvikelsevärdena, lägg till dem och dela dem med den totala informationen för att få ett medelvärde.

➡Hur kan vi använda standardavvikelsen? ✨

Även om standardavvikelsen inte används i stor utsträckning inom finanssegmentet är den mycket användbar när du gör statistiska beräkningar. Detta beror på att standardavvikelsen är en mycket användbar indikator för att veta hur tillförlitliga de centrala värdena är.

Till exempel, om du har mycket spridda data i din studie är det troligt att de centrala uppgifterna är opålitliga, å andra sidan, om de är mer homogena blir uppgifterna mer solida. Således vet du om den studien var lämplig och om de erhållna uppgifterna kommer att vara användbara för dig.

typisk avvikelse

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *