Schaff trendcykel

✔️ Information granskad och uppdaterad i juni 2024 av Eduardo López

Det finns många olika indikatorer som Schaff-trendcykeln som en näringsidkare kan implementera under analysen av marknadstrendan. Vissa människor kallar dem ofta ekonomiska eller tekniska indikatorer, och dessa är ansvariga för att utvärdera ekonomiska och industriella förhållanden för att ge användbar information om företagens framtida potentiella lönsamhet.

Dessa indikatorer används ofta för att förutsäga möjliga förändringar i prismönster och aktietrender. Schaff-trendcykeln är en av indikatorerna som har bevisat sitt värde över tiden, så idag i den här artikeln hittar du allt du behöver veta för att implementera det.

HatVad är Schaff Trend Cycle?

Schaff Trend Cycle eller STC-indikatorn tjänar till att identifiera trenden på marknaden, den är ansvarig för att ge rätt signaler att köpa eller sälja. Och Doug Schaff var den som uppfann den 1999, baserat på antagandet att alla valutatrender rör sig i cykler.

Så STC är en oscillator som går mellan två ytterligheter, så det är möjligt att hitta några översålda och överköpta områden när du implementerar den. När indikatorn når den övre änden kan det sägas att det finansiella instrumentet faller i den överköpta zonen. Men när oscillatorn når det lägre extrema värdet betraktas tillgången som ett överskott.

Schaff trendcykel

➡✨ Hur fungerar det?

Som vi har sett är STC ansvarig för att upptäcka stigande och fallande trender genom de exponentiella glidande medelvärdena. Det lägger dock till en cykelkomponent för att faktorutveckla valutacykeln.

Eftersom trenderna i valutacykeln rör sig baserat på ett visst antal dagar, så tas det hänsyn till när du utför ekvationen för STC-indikatorn, vilket ger större precision och tillförlitlighet.

I allmänna termer och enligt de gamla och nya indikatorerna, STC-indikatorn är en av de mest originella i sin uppfattning, eftersom aldrig tidigare har en indikator utvecklats med en cykelkomponent. Kom ihåg att de flesta använder någon form av glidande medelvärde, särskilt EMA, eftersom det är lättare att beräkna och fokuserar på de senaste priserna snarare än den långa stängda datamängden enligt ett enkelt glidande medelvärde.

➡✨ Anledningar till varför du bör implementera det

Schaff-trendcykeln är en pålitlig oscillator som vanligtvis rör sig mellan 0 och 100 linjer. Och det hjälper dig att identifiera när en tillgång faller i översålda (som är under 25) och överköpta (som är över 75) områden

Signalerna som erhålls från STC visas vanligtvis snabbare än de från MACD. Glöm inte att du ska öppna handelspositioner när oscillatorn fortfarande går upp eller ner, du kan avsluta när STC förvandlas till en rak linje uppe eller nere.

Slutligen bör du inte glömma att STC är väldigt enkelt, eftersom det lättare identifierar trender på marknaden genom att implementera EMA.

Schaff trendcykel

 

Eduardo Lopez

Redaktör och copywriter

Jag heter Eduardo López Martínez, jag är född i Madrid, Spanien och jag är 48 år gammal. Jag är journalist och jag är en del av Brokersdeforexconfiables.com-teamet. Vill du veta lite mer om mig? Jag inbjuder dig att läsa min biografi.

Se publikationer av Eduardo López

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *