Ackumuleringsfördelning

ackumuleringsfördelning

✔️ Information granskad och uppdaterad i juli 2024 av Eduardo López

För att fatta bättre finansiella och investeringsbeslut är det nödvändigt att känna till vissa statistiska uppgifter som hjälper oss att förstå tillgångarnas beteende. Statistik gör att vi kan förutse förändringar i trender och maximera våra resultat genom att fatta beslut som stöds av tillförlitlig information och data. En av de indikatorer som få brukar ta hänsyn till, men som är mycket avslöjande är indikatorn för ackumulering och distribution. Så att du kan använda det eller förstå det om plattformen du använder på ger dig det, förbereder vi det här inlägget. Här kommer vi att berätta allt du behöver veta om distribution ackumulering.

➡✨ Definition av indikatorns ackumuleringsfördelning

Det bästa sättet att se denna indikator är i hausseartade och baisseartade sessioner. Till exempel, i en hausseartad session, kommer ackumuleringen att representeras som avståndet mellan nära och minimum, medan vi inte kommer att ha någon distribution eller så kommer den att vara noll. Å andra sidan, när sessionen är baisse, kommer fördelningen att representeras som avståndet mellan det nära och det maximala, medan ackumuleringen kommer att vara noll. Denna indikator ansvarar för att lägga till och representera värdena för volym, ackumulering, distribution, max och även minimum. På detta sätt kan vi få en mer fullständig läsning av tillgångens beteende. ackumulation

Vad är denna indikator för?

Den huvudsakliga användningen som vi kan hitta i rörelsen av denna indikator är prisförändringarna. Till exempel, om indikatorn stiger, betyder det att priserna sannolikt närmar sig sina maximum under de följande dagarna. Samma sak händer om indikatorn rör sig ner eftersom det visar att priserna sannolikt kommer att falla nära botten. Enligt experter, ju fler volymer det finns i tillgången, desto starkare blir rörelsen för indikatorn när den fluktuerar med priser.

➡✨ Hur uppnås distributionsackumuleringsindikatorn?

Trots att det är en relativt enkel indikator att använda, är det faktiskt inte så enkelt att beräkna det som det låter. Experterna rekommenderar åtminstone att om du är nybörjare, inte komplicera ditt liv och letar efter hur du beräknar din egen indikator på ackumuleringsfördelning. De flesta mäklare erbjuder denna typ av indikatorer inom sitt sortiment av KPIS och indikatorer som gör vårt liv mycket enklare när man letar efter information. Så det är bättre att kontrollera om plattformen har denna indikator i sin datalista. ackumulation

➡✨ Vad kan jag använda för att indikera förkumulationsfördelning?

Du kan använda denna indikator för att försöka förutse förändringar i priset på en tillgång och därmed avgöra om det är dags att investera eller sälja. Det är också användbart att verifiera om en generell trend i marknadsvärden kommer. Ett annat av de tecken som du kan hitta är en avvikelse mellan offerterna och denna indikator, vilket är en indikation på en potentiell förändring i priserna. I allmänhet är denna indikator ytterligare ett verktyg för att försöka bestämma beteendet hos tillgångar och deras värde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *